Produkty / Laboratorní digestoře

Laboratorní digestoř slouží k odtahu výparů plynů vzniklých
při chemických procesech a při manipulaci s chemikáliemi.
Škodlivé výpary jsou odsávány z pracovního prostoru
digestoře.Součástí digestoře je výsuvný kryt, který má
obsluha možnost uzavřít ve chvíli nečinnosti (leptání, atd.),
ale zároveň slouží jako účinný ochranný prvek obsluhy.
Digestoř je odsávána pomocí centrálního odsávání,
nebo pomocí ventilátoru umístěného vně digestoře,
čímž je zaručena ochrana zdraví obsluhy.Typ a výkon ventilátoru je stanoven na základě velikosti
pracovního prostoru digestoře a v závislosti na typu použitých
chemikálií v digestoři používaných. Ventilátor je vždy
dostatečně dimenzován, čímž je zaručeno bezpečné odsátí
výparu plynů.Součástí zařízení: sprcha,ofuk, světlo,
odsávaný spodní prostor, zásuvky, výlevky.
Používané materiály:
PE, PP, FRPP, PVDF, PVC  FM4910 – Takiron , CORZAN.
 
02--laboratorni-digestore

Ukázky realizací